Categories: allmänt
      Date: Mar 22, 2014
     Title: kundbokning

Hej fibervänner

Svetsning på stamledning klar v 12, Wexnet monterade switcharna i noden i slutet på v 12,

så noden har förbindelse med reningsverket i ryd och vidare ut i wexnets stammledningar.

CsAB börjar kundbokning för instalation av fiberdosa och switch i hemmen vecka 13.