Categories: allmänt
      Date: Nov 30, 2014
     Title: slutredovisning

Hej

Hoppas att fibern funngerar som den skall,Vi har haft tur eftersom vi ligger på det gamla systemet med 100 mbt som max.

Nu är vi inne i slutfasen med slutredovisningen till Länsstyrelsen.