Projekt,tidplan,kostnadskalkyl

Björkfiber

Projekt och tidplan

 

Bakgrund

Området omfattar  söder om Ryd från Mossbrohult ner till Kompersmåla vid blekingegränsen.

Södra delen, telestation Björkebråten har telia redan börjat skicka ut avisering om nedläggning av fast telefoni, första del av nedmontage  den 15 aug 2011. Olika mobila alternativ nyttjas med varierande framgång, dålig mobiltäckning sämst i södra delen.Området förväntas inte bli utbyggd av 4G eller fiberopratör av några marknadskrafter.

Ett informationsmöte anordnades i Björkelund skola med representanter från kommunen, Wexnet, EON samt ett fyrtiotal av bygdens folk.Eon berättade var de skulle gräva ner kablar,wexnet om deras erfarenheter av hur man bygger fiber och kommunen berättade om deras medfinansering samt om andra uppstartade föreningar .

Då beslöts att en kontaktgrupp skulle bildas och ta fram en intresseanmälningsblankett icke bindande som skulle delas ut till fastigheterna  i vårt område  250 fastigheter varav ca 90 fastigheter utbor med olika nationaliteter, vilket gjordes och vi fick in 100 intresseanmälningar,som wexnet ritade in på karta och beräknade till 44,700m och utifrån sin schablon på 100 kr/meter .

Vi har hört efter med erfarna entreprenörer om kostnad för grävning och den har tendenser att stiga. Vi kalkylerar med 112 kr/m färdig anläggning.

 

Kostnad 112 kr * 44,700m = 5,006 400 kr delat med 100 fastigheter =50 064 kr inkl moms per (exkl. moms 4 005 120 kr) per fastighet vilket konstaterades alldeles för dyrt.

Vi bildade Björkfiber ekonomisk förening  med orgnr: 769622-6864 och beräknar att momsregistrera oss.

 

 

Tidplan 

Tidplanen för bygget är fastställd utifrån dagens beräkningar.

Kommande etapper planeras utifrån var Eon gräver samt där koncentrationen av undertecknade anslutningsavtal är starkast, samtidigt som vi hoppas att nya intresserade tillkommer så projektet kan ta in flera nya intressenter.

Genomförandeplan med tidsplan  

2011 vår                               Projektadministration allmän löper hela projekttiden

Vår – sommar 2011              Avtal anslutning samt för mark och vatten skrivs

                                            Detaljprojektering

Underlag för upphandling och offertförfrågan sker

Ev. utbildning av egen blåsa-fiber-kompetens

Vår - senhöst -2011              Grävstart Eon samläggning  april 2011

Vår 2012                               övrig grävning i egen regi alt kommunens

                                            stomnät (förutsättning bidrag och  entreprenör)                   

Successivt                           Anslutning och driftsättning

Senast hösten 2014                        Sammanställning, skrivande av slut­rapport och inlämning av slutrapport.

Senast 2014-12-31                    Ansökan om slututbetalning från länsstyrelsen

 

Kostnadskalkyl

 

                 
  Kostnadsberäkning Björkfiber Ekonomisk förening Utan EU bidrag  
                 
Vi hadde fått in  100 intresseanmälningar när vi ansökte om EU bidrag.    
Beräkningarna ändras för varje ny intresseanmälan.      
blir det långgrävningar så ökar priset,kan även bli nya längsmed planerad grävning minskar 
priset                
Wexnt grovkalkyl ca 44 700m            
                 
Wexnet beräkningar utan vägtryckningar och vägavgift är 100kr per löpmeter inkl moms
lägger till 12 kr per m för ovannämda för vägtryckn (112000:-) och dyrare grävning  
                 
    kalkyl baserad på 112 kr        
44 700m x 112 kr   Wexnet beräkning

 

 

5,006 400     inkl moms
       

 

 

x 80% 4,005 120     utan moms 
                 
                 
baserat på 100 anslutningar delat på 4005120 40 051 per ansl  
    kommunbidrag 5000kr per ansl -5000    
    sparbank eken bidrag   500kr per ans -500    
        summa   34 551 per ansl  
                 
                 
just nu 111 anslut på 46600m * 112 kr/m är 4175360        
                 
just nu 111 anslut delat på 4175360     37 616    
    kommunbidrag 5000kr per ansl -5000    
    sparbank eken bidrag   500kr per ans -500    
            32 116    
                 
 vi hoppas få med mer anslutningar (med ca 500m längre sträcka)    
                 
47100m * 112 kr/m är 4220160            
    125 ansl delat på 4220160   33 761    
    kommunbidrag 5000kr per ansl -5000    
    sparbank eken bidrag   500kr per ans -500    
        summa   28 261 per ansl