Områdeskartor

Wexnet har gjort en grovkalkyl på våra intresseanmälningar och ritat upp eventuell fiberdragning.det har kommit till några och några har hoppat av.